จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในสัปดาห์วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2558

              จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในสัปดาห์วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2558เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

              วันที่ 5 มิถุนายน 2558 ที่บริเวณศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไร่ขิง ตำบลท่าฉลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้ เนื่องในสัปดาห์วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2558 ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยมอบหมายให้กรมป่าไม้ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ระหว่างวันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2558 ในหัวข้อ “รวมพลัง พลิกฟื้นผืนป่า ป่าไม้มั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อีกทั้งเป็นการสร้างสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในปีมหามงคล พ.ศ. 2558 – 2560 ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟู และเกิดความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ว่างเปล่าโดยปลูกพันธุ์ไม้มีค่าเพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มคุณค่าของพื้นที่ว่างเปล่าที่ได้รับการฟื้นฟูอีกด้วย

               โอกาสนี้ พระราชวิริยาลังการ รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวง ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมปลูกต้นพะยูง ตะเคียนทอง ยางนา ประดู่ และอินทนิลน้ำ จำนวน 500 ต้น ณ บริเวณศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไร่ขิง และบริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ อีกทั้งมีการจัดนิทรรศการด้านป่าไม้ และแจกพันธุ์กล้าไม้แก่ผู้มาร่วมงาน เพื่อนำไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่อื่นๆต่อไป

                สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.655044944597507.1073742462.246...

 

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,469,646
 • ไอพีของคุณ107.23.176.162
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon