กรมโยธาฯลงพื้นที่กำจัดผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีนบริเวณวัดไร่ขิง

             รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ตรวจการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีนบริเวณวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

             วันที่ 11 มิถุนายน 2558 นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตามโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข และเป็นภารกิจที่สำคัญของกรมโยธาฯ ตามนโยบาย “เมืองสวย น้ำใส” ซึ่งเป็นโครงการเน้นหนักของกระทรวงมหาดไทย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากผักตบชวาที่หนาแน่นในแม่น้ำ ลำคลอง

              นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า ปัญหาผักตบชวาที่ขึ้นอย่างหนาแน่นในแม่น้ำท่าจีน ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำเป็นอย่างมาก ทางกรมโยธาฯ จึงได้จัดส่งเรือกำจัดผักตบชวาจำนวน 2 ลำ ลงในพื้นที่อำเภอบางเลน เพื่อเร่งกำจัดผักตบชวาในตำบลบางหลวง ตำบลหินมูล ตำบลบางไทรป่า ตำบลไทรงาม และตำบลลำพญา ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ และที่ผ่านมาสามารถกำจัดผักตบชวาไปแล้ว 118,800 ตารางเมตร หรือ 5,940 ตัน คิดเป็นร้อยละ 16 สำหรับพื้นที่ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน ซึ่งเป็นพื้นที่เร่งด่วน เนื่องจากปริมาณผักตบชวาในพื้นที่ดังกล่าว ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในการสัญจรทางน้ำ ประกอบอาชีพ และดำเนินชีวิตประจำวัน  กรมโยธาฯ จึงได้จัดส่งเรือกำจัดผักตบชวาเพิ่มอีก 1 ลำ โดยปริมาณผักตบชวาบริเวณหน้าวัดไร่ขิง มีประมาณ 250,000 ตารางเมตร หรือ 12,500 ตัน ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้  

              ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้แจ้งให้ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงความจำนงในเรื่องการกำจัดผักตบชวา โดยพร้อมให้บริการและความช่วยเหลือในทุกพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข เห็นผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน หากพบปัญหาผักตบชวาสามารถแจ้งได้ที่ กองบูรณะและบำรุงรักษา กรมโยธาธิการและผังเมือง หมายเลข 0 2299 4709 ในวันและเวลาราชการ

               สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.656893964412605.1073742467.246...

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,479
 • ไอพีของคุณ52.55.186.225
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon