โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนประจำเดือนมิถุนายน 2558

           หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2558

           วันที่ 18 มิถุนายน 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ให้บริการตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ณ บริเวณวัดละมุด ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี เพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องออกไปรับบริการที่อำเภอหรือจังหวัด อีกทั้งเพื่อให้ส่วนราชการ ได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อสอบถามความทุกข์สุขและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง สร้างความสมานฉันท์และรอยยิ้มให้กับประชาชน ตลอดจนสร้างภาพพจน์ที่ดีของทางราชการต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีความริเริ่ม ร่วมมือ ร่วมใจ ในการปฏิบัติงานร่วมกับทางราชการ รวมถึงเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้านการครองชีพในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยการจำหน่ายสินค้าราคาถูก การบริการด้านสุขภาพ อนามัย การสงเคราะห์คนยากจน การนำงานออกบริการเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว และเพื่อนำงานของส่วนราชการออกแนะนำ ให้ความรู้ ความเข้าใจให้คำปรึกษา ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ราษฎร ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง นโยบายสำคัญของรัฐบาล หาข้อขัดข้องต่างๆ ในการดำเนินการของทางราชการ นอกจากนี้ยังแนะนำจัดหาอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น

            สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนและผู้สูงอายุ จำนวน 50 ชุด มอบเงินสงเคราะห์เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่มีฐานะยากจน จำนวน 10 ทุนๆละ 1,000 บาท จากศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 18 มอบรถจักรยานให้กับนักเรียน จำนวน 10 คัน มอบเครื่องนุ่งห่มให้กับประชาชน จำนวน 100 ชุด มอบพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร และการแสดงสุนัขแสนรู้ จากกรมการสัตว์ทหารบก เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชน นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณวัดละมุดอีกด้วย

             สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.659263967508938.1073742473.246...

 

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,788
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon