รองอธิบดีกรมการจัดหางานตรวจเยี่ยมศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่จังหวัดนครปฐม

           รองอธิบดีกรมการจัดหางานตรวจเยี่ยมศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จที่จังหวัดนครปฐม โดยขอให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้

           วันที่ 19 มิถุนายน 2558 นายธีรพล ขุนเมือง รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service จังหวัดนครปฐม ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณวัดพระประโทนเจดีย์วรวิหาร อำเภอเมือง เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยนายเกรียงไกร จันทรถิรยืนยง จัดหางานจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า One Stop Service จังหวัดนครปฐม เปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ที่ผ่านมามีนายจ้าง จำนวน 4,756 ราย พาแรงงานต่างด้าวมารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 28,720 คน เป็นแรงงาน 27,955 คนเป็นสัญชาติเมียนมา 18,355 คน สัญชาติลาว 2,896 คน สัญชาติกัมพูชา 6,905 คน และผู้ติดตาม 765 คน เป็นสัญชาติเมียนมา 450 คน สัญชาติลาว 62 สัญชาติกัมพูชา 253 คน

           นายธีรพล ขุนเมือง รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ จะเปิดให้บริการจนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ดังนั้น นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เมื่อปี 2557 และยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ ให้เร่งดำเนินการแจ้งนัดหมายที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม เพื่อพาแรงงานต่างด้าวมารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ ณ ศูนย์ One Stop Service ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายคน 1,960 บาท เป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 1,000 บาท ค่าประกันสุขภาพครึ่งปี 900 บาท และค่าบัตรประจำตัว 60 บาท นอกจากนี้ แรงงานต่างด่าวที่เดินทางมาจดทะเบียนจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยักอีกด้วย หลังจากวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ถ้านายจ้างยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว แรงงานต่างด้าวจะหมดสิทธิ์อยู่ในราชอาณาจักร จึงขอให้นายจ้างเร่งดำเนินการโดยด่วน หากพาแรงงานต่างด้าวมารายงานตัวและรับบัตรสีชมพูไปแล้ว ให้นายจ่างเร่งดำเนินการในส่วนของการตรวจสัญชาติ และพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ ตามวันที่กำหนดไว้หลังบัตร ถ้าแรงงานต่างด้าวผ่านการตรวจสัญชาติและได้รับหนังสือเดินทางแล้ว ให้พาไปตรวจประทับตรา VISA ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม

           ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 0 3425 0861 – 2 ในวันและเวลาราชการ

           สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.659595254142476.1073742474.246...

 

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,521
 • ไอพีของคุณ52.55.186.225
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon