อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมค่ายบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดรุ่นที่ 2

           ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ร่วมดื่มน้ำสาบาน และปฏิญาณตนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมเป็นกำลังสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

           วันที่ 22 มิถุนายน 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด อำเภอสามพราน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดรุ่นที่ 2 ณ ค่ายลูกเสืออัชสัมชัญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสามพราน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย จัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้สโลแกน “วิถีสามพราน สร้างสรรค์กำลังใจ ก้าวไปอย่างพอเพียง” เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้ความช่วยเหลือ ดูแลด้านร่างกาย จิตใจ และการฝึกอาชีพหลังการบำบัดรักษา ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่กลับไปเสพยาเสพติดอีก โดยมุ่งปฏิบัติต่อผู้เสพยาเสพติดเสมือนเป็นคนไข้หรือผู้ป่วย และนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูในระบบสมัครใจเป็นหลัก จัดให้มีการบำบัดรักษาที่เหมาะสม

             สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ทั้ง 100 คน ได้ร่วมดื่มน้ำสาบาน และปฏิญาณตนจะไม่เสพ ไม่ขาย หรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวงจรยาเสพติด ไม่ว่ากรณีใดๆ พร้อมเป็นกำลังสนับสนุนในการสอดส่อง เฝ้าระวัง และช่วยเหลืองานทางราชการ ด้านการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด จากนั้นได้เข้ารับการประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล และรับวัตถุมงคลจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ก่อนกลับไปดำเนินชีวิตประจำวันในสังคมต่อไป

             นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา นายอำเภอสามพราน กล่าวว่า สำหรับในปี 2558 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสามพราน ได้กำหนดจัดทำโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 9 วัน มีเป้าหมายผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู รวมทั้งสิ้น 400 คน โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ สาธารณสุขอำเภอสามพราน เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ซึ่งที่ผ่านมาผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง อดทน อดกลั้นเรียนรู้และยอมรับฟังความรู้ ความเข้าใจ ทราบและตระหนักถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติด ตลอดจนได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง เพื่อออกไปเผชิญสู่สังคมได้อย่างปกติสุข

              สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.660690244032977.1073742477.246...

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,573
 • ไอพีของคุณ52.55.186.225
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon