จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2558

             จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 เพื่อให้เยาวชนและประชาชน คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

             วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 ภายใต้คำขวัญ คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชน ประชาชน และหน่วยงานภาคี รับรู้และสำนึก พร้อมร่วมกันแสดงพลังความสามัคคี ด้วยการคิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้และเห็นถึงความสำคัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด และร่วมพลังของคนในชาติเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนเกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด และเข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง นอกจากนี้เพื่อแสดงผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ทั้งด้านการป้องกัน ปราบปราม และการบำบัดรักษา จนบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของรัฐบาล

             สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อ่านคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรี จากนั้นได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมกันร้องเพลงชาติ และกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนอาสารักษาดินแดน ต่อด้วยพิธีลงนามบันทึกข้อลงความร่วมมือ ตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนครปฐม ระยะ 5 ปี ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นมีการแสดงดนตรีต่อต้านยาเสพติดของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา นิทรรศการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากทั้ง 7 อำเภอ และหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด รอบองค์พระปฐมเจดีย์ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

             สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.661891703912831.1073742480.246...

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,405
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon