จังหวัดนครปฐมเปิดงาน OTOP ก้าวไกลสู่อาเซียน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ครั้งที่ 2

            จังหวัดนครปฐมเปิดงาน OTOP ก้าวไกลสู่อาเซียน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ปี 2558 ครั้งที่ 2 เพื่อเพิ่มช่องทางการและเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP

            วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน OTOP ก้าวไกลสู่อาเซียน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ปี 2558 ครั้งที่ 2 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ร่วมกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP อีกทั้งเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดนครปฐม ตลอดจนสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

             นายกิจจา กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นนโยบายเน้นหนักของรัฐบาลที่ต้องการสร้างชุมชนให้เข้มแข้ง ด้วยการสร้างงานในท้องถิ่น กระตุ้นให้แต่ละชุมชนรวมตัวกันนำภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ที่มีอยู่ มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ที่ยั่งยืนในแต่ละชุมชน เป็นการสร้างเศรษฐกิจในฐานรากให้เข้มแข็ง โดยภาครัฐสนับสนุนด้านความรู้ เทคโนโลยี การบริหารจัดการ เชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

             สำหรับกิจกรรมภายในงาน OTOP ก้าวไกลสู้อาเซียน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรมของจังหวัดนครปฐมและจังหวัดต่างๆ และปลาสวยงาม รวม 140 ร้านค้า อีกทั้งมีการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดนครปฐม การสอนอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ให้สามารถเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ภายใต้แนวคิด OTOP สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 7 วัน 7 อาชีพ 7 อำเภอ ของจังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ยังมีการประกวดร้องเพลงผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรี ตลอดทั้ง 7 วันอีกด้วย

             สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.661998500568818.1073742481.246...

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,707
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon