จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมดนตรีในวัง ชุด เบญจคีตา 60 พรรษามหาปิยราชกุมารี

          จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมดนตรีในวัง ชุด เบญจคีตา 60 พรรษามหาปิยราชกุมารี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          วันที่ 27 มิถุนายน 2558 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยร่วมกับพระราชวังสนามจันทร์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 18.00 น. ณ บริเวณข้างพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 , พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ , สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อีกทั้งเป็นการสร้างความรัก ความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม โดยการฟังดนตรี และร้องเพลงชาติพร้อมกันในเวลา 18.00 น.

            สำหรับในวันนี้เป็นการแสดงในชุด เบญจคีตา 60 พรรษามหาปิยราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 อีกทั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงให้การอุปถัมภ์ในด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ จึงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญานามว่า “เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย” และ “วิศิษฏศิลปิน” ตลอดจนสร้างจิตสำนึกรักษ์ความเป็นไทยและพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน สู่ความเป็นเลิศในศาสตร์และวัฒนธรรมของไทย ซึ่งการแสดงในครั้งนี้เป็นการรวมสถาบันการศึกษา 5 สถาบัน ในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ โรงเรียนราชินีบูรณะ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม และโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ มาร่วมบรรเลงดนตรีไทยและฟ้อนรำนาฏศิลป์ถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย ระบำทวารวดี , สัตตะบุปผามาลา , ระบำ 4 ภาค , นารีรัตนา , พระเทพฯ ทรงบุญ , ชื่นชุมนุม กลุ่มดนตรี และ ลาวดวงเดือน โดยบทเพลงที่ใช้ในการแสดงเป็นบทเพลงที่มีความหมายเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และบทเพลงที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานบทร้องเพื่อบรรเลงในงานดนตรีไทยอุดมศึกษาในทุกครั้งที่จัดขึ้น ซึ่งเป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่าของดนตรีไทย ตลอดจนเป็นการพัฒนาทักษะความเป็นเลิศด้านดนตรีไทย และยังเป็นการสร้างความสามัคคี ปรองดองให้กับนักเรียนที่มาจากต่างสถาบันกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

           ทั้งนี้ ได้มีการบันทึกเทปเพื่อนำไปเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวีนครปฐม เพื่อให้ประชาชนได้รับชมทางบ้าน ทุกๆวันอาทิตย์ อังคาร และศุกร์ เวลา 17.00 - 17.30 น. อีกด้วย

            สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.662674790501189.1073742484.246...

 

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,388
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon