ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนำคณะหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมชมโรงงานอุสาหกรรม

             ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนำคณะหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมชมโรงงานอุสาหกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับโรงงานอุตสาหกรรม

             วันที่ 30 มิถุนายน 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม ณ บริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัดตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับเจ้าของกิจการโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีระหว่างภาคราชการและภาคเอกชน โดย ดร.เกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์ ประธานกรรมการฯ กล่าวว่า บริษัท ยางโอตานิ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2525 ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสามพราน และในปี 2551 ได้ก่อตั้งบริษัท โอตานิเรเดียล จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยางสำหรับใช้กับรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่ รถแทรกเตอร์ รถโดยสาร รถไถนา และอื่นๆอีกมากมาย จำหน่ายในประเทศไทยและในทวีปต่างๆทั่วโลกกว่า 40 ประเทศ โดยได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/TS16949 : 2009 , ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001 : 2008 , ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 , ในรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ และเกียรติบัตรนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม มอก.๙๙๙๙ ไปปฏิบัติ ซึ่งเป็น 2 ใน 9 บริษัทนำร่องอีกด้วย

             ในด้านแรงงาน บริษัทฯมีพนักงานทั้ง 2 โรงงาน รวมทั้งสิ้น 1,300 คน มีสภาพการจ้างและสภาพการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด และมีคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานในโรงงาน มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีมาตรฐาน ผู้บริหารสถานประกอบกิจการมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นพัฒนาสถานประกอบกิจการควบคู่ไปกับการดูแลผู้ใช้แรงงาน และเข้าร่วมโครงการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นอกจากนี้ทางบริษัทฯยังให้ความสำคัญในเรื่องของสวัสดิการของพนักงาน เช่น โครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข , โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโอตานิ , การจัดตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดประจำปี , กิจกรรมให้ความสำคัญกับสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน และโครงการลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ สิ่งเสพติด การพนัน และความปลอดภัยในการมาทำงานของพนักงานอีกด้วย

               สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.663666177068717.1073742487.246...

 

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,449
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon