ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมบินสำรวจเส้นทางน้ำปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีนและเหนือเขื่อนแม่กลอง

            ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมบินสำรวจปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีนและเหนือเขื่อนแม่กลอง พร้อมยืนยันจังหวัดนครปฐมมีน้ำเพียงพอในการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม ไม่กระทบเหมือนจังหวัดอื่น

            วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ที่โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย พลอากาศตรีรัชชาพงษ์ สมนาม ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน , นายคณิต  ธีรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานจังหวัดนครปฐม , นายสมชาย เตียวเจริญกิจ หัวหน้าประตูระบายน้ำและส่งน้ำบางเลน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมบินสำรวจปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน คลองท่าสาร-บางปลา และระดับน้ำในเขื่อนแม่กลอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยนายชาติชาย กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมเป็นเมืองที่มีน้ำเหนือแยกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีน ไหลผ่านอำเภอบางเลน อำเภอนครชัยศรี และ อำเภอสามพราน อีกทั้งยังมีน้ำจากฝั่งตะวันตก ที่มาจากเขื่อนแม่กลอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มาตามคลองท่าสาร-บางปลา ไหลจากตะวันตกเข้านครปฐมผ่านอำเภอกำแพงแสน อำเภอบางเลน มาบรรจบกันที่แม่น้ำท่าจีน ซึ่งเป็นจุดแข็งเรื่องน้ำของจังหวัดนครปฐม จากการบินสำรวจพบว่า ในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี และอำเภอสามพรานที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนตลอดสายใช้น้ำจากท่าจีนได้เป็นอย่างดี ขณะที่ชาวนา ชาวสวนมีน้ำใช้ในการปลูกข้าว ทำสวนกล้วยไม้และสวนผลไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากแหล่งน้ำทั้งสองสายหลักที่มีปริมาณที่มากพอให้เกษตรกรได้ใช้ และเชื่อว่าหากฝนตกลงมาอีกในไม่กี่วันนี้น้ำในเขื่อนก็จะเพิ่มมากขึ้นและเป็นปกติ และที่ผ่านมานครปฐมไม่เคยประสบปัญหาน้ำแล้ง ในส่วนของปัญหาน้ำขาดแคลน ประชากรแย่งน้ำกันคงไม่มี แต่เพื่อความปลอดภัยและเป็นการปฏิบัติการเชิงรุก จึงประสานความร่วมมือกับผู้บัญชาการโรงเรียนการบินกำแพงแสน นำเฮลิคอปเตอร์ ของกองทัพอากาศ มาขึ้นบินสำรวจพร้อมกับผู้อำนวยการสำนักชลประทานจังหวัดนครปฐม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่เกษตรกรและประชาชน ว่าจังหวัดนครปฐมจะไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างแน่นอน

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,435
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon