จังหวัดนครปฐมจัดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

          จังหวัดนครปฐมจัดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

          วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ที่ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เยาวชนได้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะและการนำขยะ หรือของใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด อีกทั้งเป็นการกระตุ้น และเสริมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เป็นการสนับสนุนความคิด การปฏิบัติ หรือส่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้

          สำหรับการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในครั้งนี้ เป็นการประกวดในระดับจังหวัด แบ่งเป็นประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้าน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช. และระดับอุดมศึกษา/ปวส. และประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งรางวัลชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 3,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 2,000 บาท

          ผลการตัดสินประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้าน ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศได้แก่ ชิ้นงานเก้าอี้รีไซเคิล จากโรงเรียนบ้านบางเตย รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชิ้นงานโคมไฟไม้ตะเกียบ จากโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชิ้นงานโต๊ะเอนกประสงค์ จากโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ระดับมัธยมศึกษาและ ปวช. รางวัลชนะเลิศได้แก่ ชิ้นงานตะกร้าลดโลกร้อน จากโรงเรียนวัดหนองศาลา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชิ้นงานเรือใบจากเศษโลหะ จากวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชิ้นงานล้อแปลงกาย จากโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม

          ผลการตัดสินประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ รางวัลชนะเลิศได้แก่ ชิ้นงานบุปผานารี โดยนายจักรพันธ์ แก้วฉาย , นายณัฐพล มั่นเสม และนายสุรเชษฐ์ ทัศนวงศ์วรา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ชิ้นงานพฤกษาสวรรค์ จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชิ้นงาน Sack Silk Save The World จากโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม

           สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.664719960296672.1073742490.246...

 

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,394
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon