จังหวัดนครปฐมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการSMEs

              จังหวัดนครปฐมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

               วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ระหว่างธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ ธพว. กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุวิทย์ โชคสุชาติ ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย นายกิจจา กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม และนายชัยธวัช พูลสุขโข ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขานครปฐม ร่วมลงนามในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ ทั้งในรูปของเงินให้สินเชื่อ หรือเงินร่วมลงทุน อีกทั้งเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ พร้อมเชื่อมโยงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี นวัตกรรม การบริหารจัดการ การเงิน การตลาด และการขนส่ง ตลอดจนด้านอื่นๆ ที่จำเป็น นอกจากนี้เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของผู้ประกอบการ SMEs อีกด้วย

                นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้การส่งเสริม SME เป็นวาระแห่งชาติ โดยส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดนครปฐม ขึ้นทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ www.sme.go.th , www.nakhompathom.go.th/Law และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม Hot Line 1567 , ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง , สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 0 3434 0023 – 4 , สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 0 3424 3238 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 0 3434 0056 และสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 0 3425 4740 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

                สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.665648996870435.1073742493.246...

 

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,325
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon