รมว.กระทรวงพัฒนาสังคมฯตรวจเยี่ยมโครงการบ้านเอื้ออาทรที่จังหวัดนครปฐม

             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมฯตรวจเยี่ยมโครงการบ้านเอื้ออาทรที่จังหวัดนครปฐม ตามโครงการบ้านยั่งยืนของการเคหะแห่งชาติ

             วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบ้านยั่งยืนของการเคหะแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมมอบนโยบายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี นายกฤษดา รักษากุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรี (ท่าตำหนัก) และโครงการบ้านเอื้ออาทรนครปฐม 1 (พระประโทน) จังหวัดนครปฐม

              พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า โครงการบ้านยั่งยืนเป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยราคาถูก ได้มาตรฐาน มีความมั่นคงในการอยู่อาศัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี การเคหะแห่งชาติจึงได้ดำเนินการจัดสรรโครงการที่อยู่อาศัยพร้อมขาย ภายใต้ “โครงการบ้านยั่งยืน” ไว้รองรับผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อสร้างความเสมอภาคและการเข้าถึงบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัย จากภาครัฐอย่างเท่าเทียมกัน โดยจำแนกตามพื้นที่และรายได้ครอบครัว ซึ่งแบ่งออกเป็น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รายได้ครอบครัว อยู่ระหว่าง 22,000 – 40,000 บาทต่อเดือน และในภูมิภาครายได้ครอบครัวระหว่าง 13,000 – 40,000 บาทต่อเดือน สำหรับโครงการบ้านยั่งยืนที่การเคหะแห่งชาติจัดเตรียมไว้ มีจำนวนทั้งสิ้น 244 โครงการ 13,583 หน่วย แบ่งเป็นประเภทอาคารชุด และบ้านพร้อมที่ดิน ซึ่งมีราคาขายตั้งแต่ต่ำกว่า 300,000 บาท ถึง 500,000 บาทขึ้นไป

               สำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรี (ท่าตำหนัก) จังหวัดนครปฐม เป็นประเภทอาคารชุดพักอาศัยสูง 5 ชั้น จำนวน 49 อาคาร 2,201 หน่วย ขนาดพื้นที่ใช้สอย 33 ตารางเมตร ปัจจุบันมีอาคารคงเหลือ จำนวน 1,213 หน่วย ส่วนโครงการบ้านเอื้ออาทรนครปฐม 1 (พระประโทน) เป็นประเภทอาคารชุดพักอาศัยสูง 5 ชั้น จำนวน 1,444 หน่วย ประกอบด้วยขนาดพื้นที่ห้อง 24 ตารางเมตร และ 33 ตารางเมตร ปัจจุบันมีอาคารคงเหลือ จำนวน 923 หน่วย ซึ่งทั้ง 2 โครงการมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ ถนน ทางเท้า ที่จอดรถ บ่อหน่วงน้ำ ศูนย์ชุมชน ลานกีฬา สนามเด็กเล่น สวนหย่อม และลานตลาด

                ทั้งนี้โครงการบ้านยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลนั้น การเคหะแห่งชาติ จะเปิดให้ประชาชนสามารถจองโครงการได้ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2558 ณ การเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่

                 สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.665997526835582.1073742494.246...

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,426
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon