จังหวัดนครปฐมประชุมชมรมเกษตรกรเพาะเลี้ยงจระเข้

             จังหวัดนครปฐมประชุมชมรมเกษตรกรเพาะเลี้ยงจระเข้ เพื่อสร้างมาตรฐาน ขยายการตลาด และขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการเพาะเลี้ยงจระเข้ให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต

             นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจระเข้ในจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานราชการ ได้แก่ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายแรงงาน และการจ้างแรงงานต่างด้าว อีกทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ ได้พัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงจระเข้อย่างมีมาตรฐาน ตลอดจนให้การช่วยเหลือในโอกาสและความรู้ความเชี่ยวชาญ การตลาด การขาย สร้างรายได้แก่กันและกัน เป็นการสร้างความมั่นคงในอาชีพ สร้างความภาคภูมิใจ และสร้างรายได้ที่ดี สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในจังหวัดนครปฐมให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต ซึ่งปัจจุบัน ได้มีการรวมตัวจัดตั้งเป็นชมรมเกษตรกรเพาะเลี้ยงจระเข้จังหวัดนครปฐม โดยมี ร้อยเอก นายแพทย์ปัญญา ยังประภากร เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2556 สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และประกอบการ บริษัท จระเข้ทองการเกษตร (ประเทศไทย) เป็นประธานชมรม ตั้งอยู่ที่อำเภอกำแพงแสน โดยมีคณะกรรมการบริหารชมรม จำนวน 11 คน ซึ่งมีแนวคิดที่จะร่วมกันพัฒนางาน พัฒนาธุรกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้อย่างมีมาตรฐาน

             ร้อยเอก นายแพทย์ปัญญา ยังประภากร ประธานชมรมเกษตรกรเพาะเลี้ยงจระเข้จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำหรับผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจระเข้ในจังหวัดนครปฐม มีจำนวน 36 ราย มีการเพาะเลี้ยงจระเข้น้ำจืด จำนวน 84,654 ตัว และจระเข้น้ำเค็ม จำนวน 7,809 ตัว รวมทั้งสิ้น 92,463 ตัว พื้นที่เพาะเลี้ยง ประมาณ 124.5 ไร่ โดยมีการจำหน่ายในรูปแบบขายทั้งตัว และการแปรรูป ได้แก่ หนัง เนื้อสด และอวัยวะส่วนต่างๆ นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการบางรายนำเลือดจระเข้ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เลือดจระเข้แคปซูล ซึ่งผ่านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และประชาชนรู้จักกันอย่างกว้างขวาง สามารถรักษาโรคต่างๆ ได้อย่างมากมาย อาทิ มะเร็ง เบาหวาน ภูมิแพ้ โลหิตจาง เม็ดเลือดต่ำ เกล็ดเลือดต่ำ และภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งการเพาะเลี้ยงจระเข้ จึงเป็นกิจการที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ สามารถสร้างรายได้และการจ้างงานในจังหวัดนครปฐมได้เป็นอย่างดี

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,411
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon