จังหวัดนครปฐมเปิดตลาดเกษตรกรและ SMEs ดอนหวายพลาซ่า

             จังหวัดนครปฐมเปิดตลาดเกษตรกรและ SMEs ดอนหวายพลาซ่า เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัยส่งตรงถึงผู้บริโภค

             วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 ที่บริเวณตลาดดอนหวายพลาซ่า ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายบันลือ สง่าจิตร ปลัดจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดตลาดเกษตรกรและ SMEs ดอนหวายพลาซ่า โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ร่วมกับตลาดดอนหวายพลาซ่า และผู้นำท้องถิ่น กำหนดจัดจำหน่ายสินค้าในทุกวันอาทิตย์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสำหรับเกษตรกรและ SMEs ที่ผลิตสินค้าคุณภาพ มีแหล่งขายตรง อีกทั้งเป็นแหล่งเลือกซื้อสินค้าคุณภาพสำหรับผู้บริโภค โดยเน้นผลิตผลการเกษตรที่ปลอดภัยมาจำหน่ายให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง ได้บริโภคอาหารจากผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดภัย

               นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัตน์ เกษตรจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมมีเกษตรกร และผู้ประกอบการ SMEs เป็นจำนวนมาก ที่ผลิตสินค้าสุขอนามัย มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภค โดยมีกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น การผลิตการเกษตรที่ดี (GAP) การแปรรูปที่ดี (GMP) สินค้า Q สินค้าที่ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ โดยเฉพาะในช่วงฤดูการผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ทำให้เกษตรกรไม่มีแหล่งระบายผลผลิต และไม่มีสถานที่พบปะกันโดยตรงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค ทำให้ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ไม่มีอำนาจต่อรองในเรื่องราคา และไม่สามารถกำหนดราคาสินค้าได้เอง ซึ่งการมีตลาดโดยตรง ทำให้สามารถรองรับผลผลิตของกลุ่มเกษตรกร นอกจากนี้ยังเป็นการรณรงค์และสนับสนุนการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพของประชาชนทุกระดับในราคาที่เป็นธรรมทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคอีกด้วย

                สำหรับสินค้าภายในตลาดเกษตรกรและ SMEs ดอนหวายพลาซ่า ประกอบด้วย ผักและผลไม้ต่างๆ ตามฤดูกาลที่มีความสะอาด และปลอดสารพิษ อีกทั้งมีอาหารคาวหวาน อาหารแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ มาจำหน่ายในราคาถูก นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ เครื่องหนัง ของเก่า และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ณ ตลาดเกษตรกรและ SMEs ดอนหวายพลาซ่า ได้ทุกวันอาทิตย์ โดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,447
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon