จังหวัดนครปฐมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

             จังหวัดนครปฐมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอุบัติเหตุทางถนนและภัยจากสารเคมี โดยการฝึกแบบบนโต๊ะ เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ก่อนการฝึกเต็มรูปแบบ

             วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ที่ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชุมพล พิชญชัย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม เปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ด้านอุบัติเหตุทางถนนและภัยจากสารเคมี โดยการฝึกแบบบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) เพื่อให้ความรู้แก่ส่วนราชการระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่หน่วยงานระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ในเรื่องระบบบัญชาการเหตุการณ์ อีกทั้งจัดระบบและบริหารจัดการทรัพยากรและความรับผิดชอบในการเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉิน และความรู้เกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย ตลอดจนเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะดำเนินการฝึกเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise : FSE) ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณถนนเพชรเกษม หน้าโรงพยาบาลสามพราน ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานคร โดยการจำลองสถานการณ์เกิดรถบรรทุกสารเคมีชนกับรถโดยสารที่รับส่งพนักงานบริษัท ทำให้รถบรรทุกสารเคมีเสียหาย สารเคมีเกิดรั่วไหลลงพื้นถนนมีกลุ่มควันฟุ้งกระจายทั่วบริเวณ ทำให้ผู้โดยสารสูดดมเอาก๊าซที่รั่วไหลเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน บางคนหมดสติ ประกอบกับบริเวณดังกล่าวอยู่ด้านหน้าโรงพยาบาลสามพราน และใกล้กับสี่แยกเส้นเข้าอำเภอสามพราน มีการจราจรหนาแน่น สารเคมีที่รั่วไหลได้ไหลลงท่อระบายน้ำทำให้เกิดกลุ่มควันบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลสามพรานจำนวนมากและฟุ้งกระจายทั่วบริเวณ ผู้ที่มาติดต่อโรงพยาบาลสามพรานและคนไข้ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่สูดดมควันดังกล่าว เกิดอาการคลื่นไส้ บางคนอาเจียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน ได้สั่งเจ้าหน้าที่เตรียมอพยพคนไข้ในโรงพยาบาลไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงและส่งผู้ป่วยที่วิกฤตไปโรงพยาบาลนครปฐม ซึ่งเจ้าหน้าที่จากอำเภอสามพราน เทศบาลเมืองสามพราน เทศบาลเมืองไร่ขิง ได้เข้าระงับเหตุ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรสามพราน อำนวยความสะดวกในการจราจร และเนื่องจากสารเคมีดังกล่าวเป็นอันตรายจากการสูดดมเข้าไปจึงต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง และอุปกรณ์เก็บกู้สารเคมีเพื่อยุติการรั่วไหล และคืนพื้นที่การจราจรให้แก่ประชาชนสัญจรได้ตามปกติ

          จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรไปมาได้รับทราบพร้อมวางแผนเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรหนาแน่นบริเวณถนนเพชรเกษม หน้าโรงพยาบาลสามพราน อำเภอสามพรราน ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 12.00 น.

          สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.670709423031059.1073742500.246...

 

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,340
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon