จังหวัดนครปฐมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

             จังหวัดนครปฐมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558

             วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ที่บริเวณวัดบางช้างเหนือ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมถวายราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรด้วยความจงรักภักดี อย่างหาที่สุดมิได้

              นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านผลการผลิตทางการเกษตร โดยบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ประกอบด้วย คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกประมง คลินิกสัตว์ คลินิกชลประทาน คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ และคลินิกกฎหมาย เพื่อเป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัว และยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ ตามความเหมาะสมกับเกษตรกรในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก ที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ที่ประสบปัญหา สามารถที่จะได้รับบริการทางการเกษตรอย่างครบถ้วนรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร

              โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มอบกล้าผัก เมล็ดพันธุ์ผัก มอบพันธุ์ปลา แก่ตัวแทนเกษตรกร และปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำท่าจีน บริเวณหน้าวัดบางช้างเหนือ จากนั้นได้เยี่ยมชมการบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันทางการศึกษา อำเภอสามพราน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ผู้นำท้องถิ่น และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ การสาธิตฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน โดยมีเกษตรกรตำบลคลองใหม่ และตำบลใกล้เคียง เข้ารับบริการกว่า 800 คน

               สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.671755022926499.1073742503.246...

 

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,423
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon