โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนประจำเดือนกรกฎาคม 2558

            หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

            วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ให้บริการตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ณ บริเวณวัดบางช้างเหนือ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน เพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องออกไปรับบริการที่อำเภอหรือจังหวัด อีกทั้งเพื่อให้ส่วนราชการ ได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อสอบถามความทุกข์สุขและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง สร้างความสมานฉันท์และรอยยิ้มให้กับประชาชน ตลอดจนสร้างภาพพจน์ที่ดีของทางราชการต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีความริเริ่ม ร่วมมือ ร่วมใจ ในการปฏิบัติงานร่วมกับทางราชการ รวมถึงเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้านการครองชีพในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยการจำหน่ายสินค้าราคาถูก การบริการด้านสุขภาพ อนามัย การสงเคราะห์คนยากจน การนำงานออกบริการเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว และเพื่อนำงานของส่วนราชการออกแนะนำ ให้ความรู้ ความเข้าใจให้คำปรึกษา ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ราษฎร ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง นโยบายสำคัญของรัฐบาล หาข้อขัดข้องต่างๆ ในการดำเนินการของทางราชการ นอกจากนี้ยังแนะนำจัดหาอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองใหม่และตำบลใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

            สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนและผู้สูงอายุ จำนวน 50 ชุด อีกทั้งมอบรถจักรยานให้กับนักเรียน จำนวน 10 คัน มอบเครื่องนุ่งห่มให้กับประชาชน จำนวน 100 ชุด จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม มอบกล้าพันธุ์และพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำท่าจีน และปลูกต้นไม้บริเวณวัดบางช้างเหนืออีกด้วย

             สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.671759332926068.1073742504.246...

 

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,334
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon