จังหวัดนครปฐมจัดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2558

            วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ที่บริเวณวัดบางช้างเหนือ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2558 (World Rabies Day 2015) เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครบถ้วนแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยนายสาโรช งามขำ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ซึ่งจัดครั้งแรกเมื่อปี 2550 โดยมี 46 ประเทศเข้าร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ต่อมาที่ประชุมเครือข่ายการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ซึ่งตรงกับวันเสียชีวิตของหลุยส์ ปาสเตอร์ ที่เป็นผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขบ้าสำหรับวัคซีนให้กับผู้ที่ถูกสุนัขบ้ากัดได้เป็นครั้งแรก ซึ่งในประเทศไทยได้มีการก่อตั้งองค์กรเพื่อการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประกอบด้วยกรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค สถานเสาวภา สภากาชาดไทย คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร ร่วมจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (World Rabies Day) เป็นประจำทุกปี

            สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ การผ่าตัดทำหมันและฉีดยาคุมกำเนิด การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากโรคพิษสุนัขบ้า ความสำคัญในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองใหม่ และตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

              สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.671768249591843.1073742505.246...

 

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,413
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon