จังหวัดนครปฐมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2558

          จังหวัดนครปฐมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอุบัติเหตุทางถนนและภัยจากสารเคมี เพื่อพัฒนาความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการเผชิญเหตุฉุกเฉิน

          วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ที่บริเวณถนนเพชรเกษม หน้าโรงพยาบาลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ด้านอุบัติเหตุทางถนนและภัยจากสารเคมี ประจำปี 2558 เพื่อพัฒนาความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากร ให้สามารถเผชิญต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที อีกทั้งมีความเข้าใจในเรื่องระบบบัญชาการเหตุการณ์ การบริหารจัดการทรัพยากรและความรับผิดชอบในการเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉิน และความรู้เกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย โดยการจำลองสถานการณ์เกิดรถบรรทุกสารเคมีชนกับรถโดยสารที่รับส่งพนักงานบริษัท ทำให้รถบรรทุกสารเคมีเสียหาย สารเคมีเกิดรั่วไหลลงพื้นถนนมีกลุ่มควันฟุ้งกระจายทั่วบริเวณ ทำให้ผู้โดยสารสูดดมเอาก๊าซที่รั่วไหลเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน บางคนหมดสติ ประกอบกับบริเวณดังกล่าวอยู่ด้านหน้าโรงพยาบาลสามพราน และใกล้กับสี่แยกเส้นเข้าอำเภอสามพราน มีการจราจรหนาแน่น สารเคมีที่รั่วไหลได้ไหลลงท่อระบายน้ำทำให้เกิดกลุ่มควันบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลสามพรานจำนวนมากและฟุ้งกระจายทั่วบริเวณ ผู้ที่มาติดต่อโรงพยาบาลสามพรานและคนไข้ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่สูดดมควันดังกล่าว เกิดอาการคลื่นไส้ บางคนอาเจียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน ได้สั่งเจ้าหน้าที่เตรียมอพยพคนไข้ในโรงพยาบาลไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงและส่งผู้ป่วยที่วิกฤตไปโรงพยาบาลนครปฐม ซึ่งเจ้าหน้าที่จากอำเภอสามพราน เทศบาลเมืองสามพราน เทศบาลเมืองไร่ขิง ได้เข้าระงับเหตุ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรสามพราน อำนวยความสะดวกในการจราจร และเนื่องจากสารเคมีดังกล่าวเป็นอันตรายจากการสูดดมเข้าไปจึงต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง และอุปกรณ์เก็บกู้สารเคมีเพื่อยุติการรั่วไหล และคืนพื้นที่การจราจรให้แก่ประชาชนสัญจรได้ตามปกติ ซึ่งการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทำให้การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อปพร. และมูลนิธิต่างๆ จำนวน 53 หน่วย เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้กว่า 250 คน

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,397
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon