พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

                พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมากพร้อมใจกันสวมชุดขาวร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรที่พุทธมณฑลเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558

                วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 988 รูป เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานคร ต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดขาว ร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งวันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้แสดงปฐมเทศนา ทำให้มีพระอริยสงฆ์เกิดขึ้นและครบไตรรัตน์เป็นครั้งแรก ส่วนวันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 เป็นวันเริ่มแรกที่พระสงฆ์อธิษฐานอยู่จำพรรษาไม่ไปค้างแรมที่ใดเป็นเวลา 3 เดือน

                สำหรับการจัดจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในปีนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 26 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ณ พุทธมณฑล เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมสืบสานความดีงามในวิถีของชาวพุทธ อีกทั้งเพื่อเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้า เมื่อถึงวันสำคัญเวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง โดยมีกิจกรรมการเจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศล ทำบุญ ตักบาตร หล่อเทียนพรรษา เวียนเทียน ถวายสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม รักษาศีล ละเว้นอบายมุขทั้งปวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และการจัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาทุกวัน และในวันนี้ (30 กรกฎาคม 2558) เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศล ประกอบพิธีเวียนเทียน และพิธีถวายผ้าป่า ณ บริเวณลานหน้าพระประธานพุทธมณฑล ต่อด้วยกิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนา การบรรยายธรรม และการสนทนาธรรม

              สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.674166369352031.1073742512.246...

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,398
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon