องคมนตรีเป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2558

               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ในการประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2558 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   

               วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 เวลา 17.09 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2558 ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธณะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมนายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ

               นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธณะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ คณะสงฆ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 26 – 31 กรกฎาคม 2558 ประกอบด้วย การเจริญพระพุทธมนต์ การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ ฆราวาส การแสดงนิทรรศการทางวิชาการเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา การแสดงพระธรรมเทศนา การบรรยายธรรม สนทนาธรรม การทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน การถวายเทียนพรรษาแด่พระธรรมทูตต่างประเทศ และขบวนแห่เทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

               โอกาสนี้ นายอำพล เสนาณรงค์ ผู้แทนพระองค์ มอบของที่ระลึก แก่ผู้บริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑล ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑล ผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ของกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จากนั้นได้ขึ้นสู่ลานองค์พระประธานพุทธมณฑล นำสวดสรรเสริญคุณพระศรีรัตนตรัย และเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล 3 รอบ ต่อจากนั้น พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ หลังจากนั้น พระรัตนสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน บรรยายธรรม และพระมหาธงสวรรค์ อำเภอพุทธมณฑล สนทนาธรรม โดยตลอดทั้งวันที่ผ่านมามีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาร่วมกิจกรรมต่างๆ และเวียนเทียนรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล เนื่องในวันอาสาฬหบูชาเป็นจำนวนมาก

                สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.674240089344659.1073742514.246...

 

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,348
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon