จังหวัดนครปฐมถวายเทียนพรรษาพระราชทานเนื่องในวันเข้าพรรษา

             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษา ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558

            วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษา ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 โดยมีการแห่เทียนพรรษาพระราชทาน และเทียนพรรษาจากโรงเรียนต่างๆ รอบองค์พระปฐมเจดีย์ จากนั้นนายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานอัญเชิญและจุดเทียนพรรษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน โดยพระราชอุทิศเพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดียสถาน ตามพระอารามหลวงที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ในวาระของฤดูกาลเข้าพรรษาของพระพุทธศาสนา ซึ่งวัดพระปฐมเจดีย์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร มีพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เป็นเจ้าอาวาส และในปีนี้มีพระภิกษุสามเณรปฏิบัติธรรมจำพรรษาจำนวน 191 รูป จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้ถวายผ้าอาบน้ำฝน เครื่องบริขาร และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเป็นจำนวนมาก

            สำหรับวันเข้าพรรษา หรือเทศกาลเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถือได้ว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญเทศกาลหนึ่งในประเทศไทย โดยมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในช่วงฤดูฝน โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งพระมหากษัตริย์และคนทั่วไปได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย สาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรง อนุญาตการจำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด 3 เดือนแก่พระสงฆ์นั้น มีเหตุผลเพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเพื่อเผยแพร่ศาสนาไปตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันความเสียหายจากการอาจเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงเวลาจำพรรษาตลอด 3 เดือนนั้น เป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายในอาวาสหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วย

             สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.674545592647442.1073742515.246...

 

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,434
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon