เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมมอบทุนการศึกษากองทุนกาญจนาภิเษก

          เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมมอบทุนการศึกษากองทุนกาญจนาภิเษก แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา จำนวน 24 ทุน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ที่ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบทุนการศึกษา กองทุนกาญจนาภิเษก ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนจนจบในหลักสูตรที่กำหนด โดยนางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี เมื่อปี 2539 เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดี โดยจัดตั้งกองทุนกาญจนาภิเษกขึ้น และนำเงินจากผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ฝากธนาคารแบบประจำ เพื่อให้เกิดดอกเบี้ยสูงสุดและนำดอกผลกองทุนดังกล่าว มอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็ก นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยจัดตั้งกองทุนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 21 ของการก่อตั้งกองทุน และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อไป

           สำหรับการมอบทุนการศึกษา กองทุนกาญจนาภิเษก ประจำปี 2558 ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 24 ทุน ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 1 ทุน ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 9 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 1-3 ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 8 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 4-6 ทุนละ 7,000 บาท จำนวน 5 ทุน และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1-3 ทุนละ 9,000 บาท จำนวน 1 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 113,000 บาท ทั้งนี้ในการพิจารณามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาและมีภูมิลำเนาในจังหวัดนครปฐม มีความประพฤติเรียบร้อย ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และหากมีปัญหาด้านผู้อุปการะ เช่นบิดาหรือมารดาเสียชีวิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายจะได้รับทุนต่อเนื่องทุกปีจนจบการศึกษาในระดับนั้นๆ

               สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.675924155842919.1073742517.246...

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,404
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon