สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มอบพัดรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนสหศึกษาบาลี

             สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานพิธีทำบุญประจำปีโรงเรียนสหศึกษาบาลี ปีที่ 64 พร้อมมอบพัดเปรียญธรรมและของรางวัลแก่นักเรียนที่สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี 2557

             วันที่ 6 สิงหาคม 2558 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานพิธีทำบุญประจำปีโรงเรียนสหศึกษาบาลี ปีที่ 64 พร้อมมอบพัดเปรียญธรรมและรางวัลแก่นักเรียนที่สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี 2557 และมอบตราตั้งครูสอนพระบาลีที่ได้รับการบรรจุใหม่ โดยพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร กล่าวว่า โรงเรียนสหศึกษาบาลีองค์พระปฐมเจดีย์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 ปัจจุบันได้จัดการบริหารงานให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน และจำนวนนักเรียนที่มากขึ้น โดยสอนภาษาบาลีอันเป็นวิชาหลัก และยังเปิดสอนวิชาเสริมพิเศษ ได้แก่ วิชาฝึกวาทศิลป์ “สังฆวาที” เพื่อให้ครูสอนและนักเรียนที่ผ่านการฝึกหัดแล้ว ได้แสดงพระธรรมเทศนา ในวันธัมมัสสวนะตลอดฤดูกาลเข้าพรรษา ทั้งนี้การก่อตั้งโรงเรียนสหศึกษาบาลีจนถึงปัจจุบัน ได้รับการอุปการะจากพระมหาเถระผู้ใหญ่ คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม คณะสงฆ์ภาค 15 ตลอดจนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมกันให้ความอุปถัมภ์บำรุง จนโรงเรียนมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามาโดยลำดับ มีนักเรียนสอบประโยคเปรียญธรรม 9 จำนวน 76 รูป และประโยคอื่นๆ อีกจำนวนมาก

             จากนั้น นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้ถวายพัดเปรียญธรรมและของรางวัลถวายแด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เพื่อมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนสหศึกษาบาลี ที่สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ซึ่งในปี 2557 มีนักเรียนเข้าศึกษาทั้งสิ้น 329 รูป เปิดสอนตั้งแต่ชั้นไวยากรณ์จนถึงประโยคเปรียญธรรม 9 มีนักเรียนเข้าสอบ 298 รูป สอบได้ 109 รูป และมอบตราตั้งครูสอนพระบาลีที่ได้รับการบรรจุใหม่ จำนวน 3 รูป สำหรับในปีการศึกษา 2558 ได้เปิดเรียนมาตั้งแต่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2558 มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน 274 รูป

             โอกาสนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานโอวาสแก่คณะพระสังฆาธิการ นักเรียนพระบาลี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ให้การสนับสนุนกิจการของโรงเรียนสหศึกษาบาลี เพื่อเป็นข้อเตือนใจให้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาภาษาบาลี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่และเจริญรุ่งเรืองสืบไป

              สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.676595862442415.1073742519.246...

 

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,387
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon