จังหวัดนครปฐมจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

              จังหวัดนครปฐมจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

               วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ที่บริเวณศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร  ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมเป็นจำนวนมาก ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วทุกหมู่เหล่า ทรงตรากตรำพระวรกาย ประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ทรงส่งเสริมสนับสนุนให้พสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดารมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการประกอบอาชีพเสริม ทรงห่วงใยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีการฟื้นฟูและปลูกป่าในแหล่งป่าเสื่อมโทรม  ทรงเผยแพร่ศิลปหัตถกรรมและวัฒนธรรมพื้นบ้าน อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยสู่นานาอารยะประเทศ พระมหากรุณาธิคุณนี้เป็นที่ประจักจารึกอยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งชาวต่างประเทศ ต่างแซ่ซ้องสรรเสริญพระจริยาวัตร อันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา แห่งสมเด็จพระบรมราชินีนาถของประเทศไทยตลอดมา

             จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำข้าราชการและประชาชน ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ “ไม่ให้ ไม่รับ” โดยประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื้อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยึดความยุติธรรม ความเป็นธรรมเป็นที่ตั้ง จะ ไม่ให้ ไม่รับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หากิน บนความทุกข์ยากของประชาชน เพื่อจรรโลงและนำพาประเทศไทยให้รุ่งเรืองสืบไป

             สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679222998846368.1073742524.246...

 

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,448
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon