จังหวัดนครปฐมจัดพิธีรับเสื้อพระราชทานและเข็มกลัดพระราชทานในกิจกรรม Bike For Mom

            จังหวัดนครปฐมจัดพิธีรับเสื้อพระราชทานและเข็มกลัดพระราชทาน ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่

            วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ที่บริเวณซุ้มพุทธมามกะ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีรับเสื้อพระราชทานและเข็มกลัดพระราชทาน ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 “Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่” ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่จะจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการถึงการแสดงออกความกตัญญูกตเวที ความจงรักภักดี ด้วยทรงเห็นว่ากิจกรรมปั่นจักรยานเป็นการออกกำลังกายที่ดี อีกทั้งส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ และเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสามัคคีพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

            สำหรับจังหวัดนครปฐมมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,004 คน ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเสื้อ พร้อมเข็มกลัด จำนวน 1,000 ชุด อีกทั้งพระราชทานเสื้อผู้ปฏิบัติงานพร้อมเข็มกลัด จำนวน 287 ชุด และพระราชทานเข็มกลัด จำนวน 4,004 อัน แก่ให้ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมที่เข้าร่วมลงทะเบียนกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้

            สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679266905508644.1073742526.246...

 

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,427
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon