จังหวัดนครปฐมออกตรวจสุขอนามัยสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เขียงสะอาด

          ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมออกตรวจสุขอนามัยสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เขียงสะอาด สร้างความเชื่อมั่นก่อนถึงมือผู้บริโภค

          วันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัด นายอำเภอเมืองนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจสุขอนามัยสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ณ บริเวณตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ตลาดล่าง) อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พร้อมมอบใบรับรอง เขียงสะอาดแก่ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ในการเลือกซื้อเนื้อหมู เป็ด ไก่ ที่สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน

           นายสาโรช งามขำ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมได้จัดทำโครงการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เขียงสะอาด สู่โครงการ เนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากกระบวนการผลิตปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย มีการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่เลี้ยงสัตว์จากฟาร์มมาตรฐาน สู่โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับมาตรฐาน และรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดก่อนถึงผู้บริโภค ปัจจุบันจังหวัดนครปฐมได้รับรองฟาร์มมาตรฐาน จำนวน 569 ฟาร์ม รับรองโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 103 แห่ง รับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ 78 แห่ง โดยแต่ละการรับรองมีการเก็บตัวอย่างน้ำ อาหาร เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ ทุกๆ 3 – 6 เดือน เพื่อตรวจวิเคราะห์หาจุลินทรีย์ สารตกค้าง ยาตกค้าง หรือสารก่อมะเร็ง

           ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เน้นย้ำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อเนื้อสัตว์จากร้านจำหน่ายที่สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน โดยสังเกตตราสัญลักษณ์สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย เขียงสะอาด เพื่อได้มั่นใจว่าสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยมั่นใจต่อการบริโภค มีระบบตรวจสอบและระบบสอบย้อนกลับจากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด กลับไปต้นทาง คือ ฟาร์ม

           สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.682142661887735.1073742531.246...

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,435
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon