จังหวัดนครปฐมเปิดงานส้มโอมณฑลนครชัยศรี ประจำปี 2558

            จังหวัดนครปฐมเปิดงานส้มโอมณฑลนครชัยศรี และผลไม้ดีจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2558 เพื่อสืบทอดตำนาน ความหวานหอมอร่อยของส้มโอ ผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐม

             วันที่ 3 กันยายน 2558 ที่บริเวณพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานส้มโอมณฑลนครชัยศรี และผลไม้ดีจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2558 โดยพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม หอการค้าจังหวัดนครปฐม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 13 กันยายน 2558 ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพ ส้มโอนครปฐม ซึ่งเป็นส้มโอที่มีรสหวานอร่อย มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและตลาดต่างประเทศ และเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มผลผลิต รวมทั้งส่งเสริมด้านสินค้าพื้นเมือง ผลผลิตของประชาชนในอำเภอ ทั้งอาหารคาว หวาน ของอุปโภคอื่นๆ ที่มีผลิตและจำหน่ายอยู่มากมาย ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ส้มโอนครชัยศรี ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Gi) เป็นเครื่องหมายการันตีว่า เป็นส้มโอจากนครชัยศรีแท้ๆ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาว่ามาจากสวนใด

              สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร การปลูกส้มโอนครชัยศรีให้มีรสชาติดี การจำหน่ายผลไม้และของดีจังหวัดนครปฐม โดยเฉพาะส้มโอมณฑลนครชัยศรี ซึ่งปลูกในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล ส่งตรงจากสวนในราคาพิเศษ อีกทั้งยังมีบุฟเฟ่ต์ผลไม้ ราคาท่านละ 80 บาท ทานได้แบบไม่อั้น อาทิ ส้มโอ มะพร้าวน้ำหอม ฝรั่ง ชมพู่ และกล้วย นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศิลปาชีพบางไทร การจำหน่ายผักปลอดสารพิษ สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด และกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ ถนนจักรยาน ถนนคนเดิน ออกร้านจำหน่ายสินค้านานาชนิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน งานศิลปหัตถกรรม ชื่นชมวิถีชีวิตไทยของจังหวัดนครปฐม สะท้อนวิถีชีวิตอันเรียบง่ายอยางมีเอกลักษณ์ของชาวมณฑลนครชัยศรีอีกด้วย

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,335,042
 • ไอพีของคุณ54.147.16.12
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon