จังหวัดนครปฐมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชฯ

            จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์

            วันที่ 25 ตุลาคม 2558 ที่บริเวณศาลาปฐมคณาจารย์ วัดชุมนุมศรัทธา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ดร.พัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเป็นจำนวนมาก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ เพื่อรำลึกถึงคุณความดีที่ทรงเจริญด้วยพระคุณธรรมอันเปี่ยมล้น ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นที่ยอมรับของเหล่าคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน สร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่วงการพุทธศาสนาอย่างอเนกอนันต์ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานสงฆ์ให้ศีล จากนั้น พระครูกิตติวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดชุมนุมศรัทธา จุดเครื่องทองน้อย หน้าพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นประธานในพิธี ได้ทอดผ้าไตร 10 ไตร พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สดัปกร และนำเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,683,683
 • ไอพีของคุณ54.226.4.91
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon