วัดบางพระจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558

        นางสมจิต นัดสูงวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า เปิดเผยว่า วัดบางพระ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก๊ตติ้ง จำกัด ได้จัดให้มีการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณริมแม่น้ำนครชัยศรี หน้าวัดบางพระ ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

    ในส่วนความเป็นมาของการแข่งขันเรือยาวประเพณี วัดบางพระ เกิดขึ้นเมื่อพระครูฐาปนกิจสุนทร ได้เล็งเห็นว่าการที่พุทธศาสนิกชนได้เดินทางมาร่วมทำบุญกันที่วัดบางพระเป็นจำนวนมากนั้น ควรที่วัดบางพระจะได้จัดกิจกรรมเพื่อให้สาธุชนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการที่ได้มาร่วมทำบุญที่วัด จึงได้มีการฟื้นฟูประเพณีการแข่งขันเรือยาว รวมทั้งเป็นการต้อนรับองค์กฐินอีกทางหนึ่งด้วย โอกาสนี้ได้ขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อความเป็นสิริมงคลกับการจัดงาน

      สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท 1.ประเภทเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย กำหนด 41-55 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2.ประเภทเรือยาวกลาง 40 ฝีพาย กำหนดฝีพาย 31-40 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3.ประเภทเรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย เรือขุดโบราณ กำหนดฝีพาย 21-30 ฝีพาย ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558 โดยในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. มีพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน และเวลา 09.30 น. พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า โทร 034-277090 ต่อ 17

.................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,534,101
 • ไอพีของคุณ52.91.221.160
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon