มหาวิทยาลัยศิลปากรเตรียมจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เทิดไท้ธีรราชเจ้า สืบสาน รังสรรค์ศิลป์มรดกไทย

      นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กำหนดจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เทิดไท้ธีรราชเจ้า สืบสาน รังสรรค์ศิลป์มรดกไทย” ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.30 น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อเป็นการร่วมรำลึก เทิดพระเกียรติฯ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสครบรอบวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงเป็นปราชญ์ทางด้านอักษรศาสตร์ของโลก  มีบทพระราชนิพนธ์จำนวนนับพันเรื่อง  ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรได้มาจัดตั้งคณะอักษรศาสตร์  ขึ้นเป็นคณะแรกของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยใช้พื้นที่ของพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งเป็นพระราชวังที่พระองค์ท่านได้ก่อสร้างขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

    สำหรับกิจกรรมภายในงานมีกรบรรเลงเพลงสรรเสริญเสือป่า โดยวงมโหรีของสาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ การอ่านบทอาศิรวาทปิ่นอธิปัตย์ขัตติยา มหาวชิราวุธมงกุฎไทย ชมสารคดีชุดมหาธีรราชเจ้า ตอนบทละครพระราชนิพนธ์ รวมทั้งมีพิธีสงฆ์ พิธีทอดผ้าบังสุกุลถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเรื่องการรักษาความเป็นชาติ : แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยรองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ ชมการแสดงเบิกโรง 3 ชุด รำพระคเณศประทานพร, มนต์รักสุริยันจันทรา และกุหลาบแห่งความรัก การแสดงหนังใหญ่วัดขนอน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนยกรบ ณ ทับเจริญ และการสาธิตการตอกหนัง ปั้นหัวโขน แกะไม้ ปูนปั้น การตัดพวงมะโหด รวมทั้งการสอนทำกระทง 

.......................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,534,079
 • ไอพีของคุณ52.91.221.160
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon