วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 รูป เฉลิมพระเกียรติ

       วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์  ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 89 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงเจริญพระชนมายุครบ 89 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 นับเป็นโอกาสที่สำคัญอันนำมาซึ่งความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าและชาวพุทธทั้งมวล ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกพระพุทธศาสนา ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจตามหลักทศพิธราชธรรม และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ เพื่อพสกนิกรชาวไทย โดยมิได้ทรงคำนึงความเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบากทรงมีโครงการในพระราชดำริเพื่อช่วยเหลืออาณาประชาราษฏ์ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัตินานัปการ

         จึงเป็นโอกาสอันดีที่พสกนิกรจักได้แสดงออกถึง ความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคล ให้พระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระสุขภาพ พระพลานามัยแข็งแรง ปราศจากโรคาพาธเบียดเบียน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ในโอกาสนี้วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ เห็นควรจัดให้มีโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อปฏิบัติกรรมฐานถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 89 รูปขึ้น ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2558

            โดยในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. มีพิธีถวายตัวต่อพระอุปัชฌาย์ ณ ศาลา 60 ปี วัดสิรินเทพรัตนารามในพระอุปถัมภ์ เวลา 13.30 น. พิธีปลงผมนาค ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. พิธีบรรพชา (บวชเณร) ณ อุโบสถวัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล ณ ศาลา 60 ปี เวลา 13.00 น. พิธีอุปสมบท (บวชพระ) ณ อุโบสถวัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์

           จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตรศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ จำนวน 89 รูป รูปละ 10,000 บาท หรือ ร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอุปสมบทฯ สามารถสมัครภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน บวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ผู้ประสานงาน พระมหาวรา โชติวโธ 089-2476133

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,534,088
 • ไอพีของคุณ52.91.221.160
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon