ประกาศสืบหาบิดาและมารดาเด็ก ด.ญ.สิริลักษณ์ สิงห์น้อมเกล้า

ประกาศสืบหาบิดาและมารดาเด็ก ด.ญ.สิริลักษณ์

        นางสรัญญา สวัสดิ์กนก หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนทบุรี ว่าได้รับอุปการะเด็กหญิงสิริลักษณ์ สิงห์น้อมเกล้า เกิดวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 แรกรับอายุ 3 ปี 3 เดือน จากหลักฐานสูติบัตร บิดาชื่อนายสัญชัย สิงห์น้อมเกล้า มารดาชื่อนางสาววุวรรณา ทรัพย์ฤทธา เนื่องจากครอบครัวประสบปัญหาสังคม

        หากผู้ใดเป็นบิดา มารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก และถ้าผู้ใดพบเห็นหรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก ขอให้แจ้งให้ทราบและนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านไปติดต่อที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เลขที่ 258 ถนนทวารวดีใต้ ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 034-272262 โทรสาร 034-272127 หรือสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ 87/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-5838314 โทรสาร 02-5833000 ในวันเวลาราชการโดยด่วน เพื่อจะได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป

............................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,755
 • ไอพีของคุณ34.203.245.76
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon