ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมโครงการไถ่ชีวิตโคเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

       นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณซุ้มพุทธมามกะองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ภาคเอกชน หน่วยงานราชการ เกษตรกร และประชาชนทั่วไปได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโอกาสได้รับมอบกรรมสิทธิ์โคเป็นของตนเองไว้ใช้แรงงาน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนส่งเสริมการใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนโคของประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ เกิดความรักความสามัคคี และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้ดำเนินการไถ่ชีวิตโคจำนวน 88 ตัว เพื่อมอบให้กับเกษตรกรครอบครัวละ 2 ตัว จำนวน 44 ครอบครัว โดยเงินสำหรับบริจาคที่เหลือโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อไป

        จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตโคเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ สามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อนำไปไถ่ชีวิตโคได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย “โครงการไถ่ชีวิตโค เลขที่บัญชี 701-3-19786-6” ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-340029 ทั้งนี้จังหวัดนครปฐมจะมอบใบอนุโมทนาบัตร “โครงการไถ่ชีวิตโคเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558” แก่ผู้บริจาคเงินเข้าโครงการฯ

.............................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,696,328
 • ไอพีของคุณ3.208.22.127
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon