ขอเชิญประชาชนชมนิทรรศการกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Bike For Dad

      ดร.พัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ องค์การบริการบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม สำนักงานจัดประโยชน์และรักษาองค์พระปฐมเจดีย์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม สำนักงานเกษตรจังหวัด และสถานศึกษาต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดนิทรรศการกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 (Bike For Dad) ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2558 ณ ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยกำหนดพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 10 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. โดยนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดนิทรรศการฯ

      ทั้งนี้ได้กำหนดรูปแบบการจัดนิทรรศการ โดยมีเนื้อหาการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้ 3 แนวคิด คือ 1. ทำดีแบบพ่อ 2.ธ ยาตรา ปวงประชาเป็นสุข และ 3.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม บูรณาการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติกับโรงเรียนต่างๆ ประกอบด้วย นิทรรศการทำดีแบบพ่อ ได้แก่ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  โรงเรียนพระประโทณเจดีย์ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดไผ่ล้อม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร และโรงเรียนอนุบาลนครปฐม  นิทรรศการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร โรงเรียนบำรุงวิทยา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) โรงเรียนทวารวดี โรงเรียนโพรงมะเดื่อ โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา โรงเรียนราชินีบูรณะ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานเกษตรจังหวัด นิทรรศการ ธ ยาตรา ปวงประชาเป็นสุข ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดนิทรรศการนอกจากนี้ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 จะมีกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีของเด็กนักเรียน และจะมีการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด ในพิธีเปิดกิจกรรมวันที่ 10 ธันวาคม 2558 ณ ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์

     จึงขอเชิญชวนข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมชมนิทรรศการกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Bike For Dadระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2558 ณ ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์

...................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,776
 • ไอพีของคุณ34.203.245.76
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon