จังหวัดนครปฐมเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์

            จังหวัดนครปฐมเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ในพื้นที่ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

             วันที่ 2 ธันวาคม 2558 ที่บริเวณวัดลานตากฟ้า ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ โดยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ออกปฏิบัติงานให้การตรวจรักษาพยาบาลและบริการด้านทันตกรรม ตลอดจนให้สุขศึกษาแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำในจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ซึ่งเรือเวชพาหน์ เป็นเรือยนต์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานแก่สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2498 เพื่อเป็นพาหนะในการปฏิบัติงานตรวจรักษาโรค อีกทั้งให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่ราษฎรผู้อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ ทั้งในยามปกติและยามอุทกภัย โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

           สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และรักษาโดยวิธีฝังเข็มประยุกต์ บริการด้านทันตกรรม อุดฟัน ถอนฟัน และขูดหินปูน การให้ความรู้ด้านสุขศึกษาแก่นักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า มอบตู้ยาสามัญประจำบ้านให้กับทางวัดลานตากฟ้าและโรงเรียน มอบรถเข็นและเครื่องช่วยเดิน และมอบชุดของขวัญแก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ จำนวน 89 ชุด อีกด้วย

          ทั้งนี้ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ จะเดินทางไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ณ บริเวณท่าน้ำวัดท่าพูด ในวันพรุ่งนี้ (3 ธันวาคม 2558) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,615,043
 • ไอพีของคุณ3.90.56.90
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon