กรมทรัพย์สินทางปัญญากำหนดสัมมนาการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จ.นครปฐม

      นายเลิศหล้า นาคะเกศ พาณิชย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หัวข้อ การบูรณาการในการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและวิธีปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 จำนวน 212 นาย และเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัด จำนวน 8 คน รวม 220 คน ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม

.........................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,615,053
 • ไอพีของคุณ3.90.56.90
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon