นครปฐมกำหนดจัดพิธีถวายสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

      นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อประกอบงานรัฐพิธีในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและขนานนามวันนี้ว่า วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 07.45 น. ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ทำนุบำรุง บ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง และธำรงความเป็นเอกราชของชาติไทย พระองค์ท่านเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านนภาลัย และเจ้าจอมมารดาเรียม เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ แรม 10 ค่ำ เดือน 4 ปีมะแม ซึ่งตรงกับ 31 มีนาคม 2330 ซึ่งภายหลังพระราชชนนีได้รับสถาปนาเป็นกรมสมเด็จพระศรีสุราลัย สิริดำรงราชสมบัติได้ 27 ปี ทรงครองราชสมบัติด้วยพระปรีชาสามารถ โปรดให้สร้างป้อมปราการตามปากแม่น้ำ สำคัญ และหัวเมืองชายทะเล โปรดให้ขุดคลองบางขุนเทียน คลองบางขนาก ทรงสร้างวัดบวรนิเวศวิหาร วัดเทพธิดาราม วัดราชนัดดาราม สร้างพระประธานในโบสถ์วัดสุทัศน์ วัดปรินายก และวัดนางนอง ทรงโปรดเกล้าให้กรมหลวงวงศาธิราชสนิท แต่งตำราภาษาไทยคือ หนังสือจินดามณี ทรงสนับสนุนส่งเสริมการค้าขายกับต่างประเทศ ทั้งชาวเอเชียและชาวยุโรป ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้นมาก ที่สำคัญได้จับเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์เพื่อขัดขวางไม่ให้เวียงจันทร์เข้าครอบครองหัวเมืองอีสาน ในรัชสมัยของพระองค์ หมอ บรัดเลย์ ได้ออกหนังสือพิมพ์รายปักษ์ภาษาไทย ชื่อ บางกอกรีคอร์ดเดอร์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2387 จังหวัดนครปฐม จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพร้อมเพรียงกัน

.........................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,534,070
 • ไอพีของคุณ52.91.221.160
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon