จังหวัดนครปฐมปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559

             จังหวัดนครปฐมปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 ซึ่งสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากสถิติปีที่ผ่านมา

             วันที่ 18 เมษายน 2559 ที่ห้องประชุมศาลาลกลางจังหวัดนครปฐม นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานแถลงปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2559 จังหวัดนครปฐมเกิดอุบัติเหตุจำนวน 62 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 58 คน และมีผู้เสียชีวิต 7 คน ซึ่งเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีผ่านมา จำนวนการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 24 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 19 คน และจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 3 คน อำเภอที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่อำเภอเมืองนครปฐม 29 คน อำเภอกำแพงแสนและอำเภอสามพราน 12 คน รองลงมาได้แก่อำเภอนครชัยศรีและอำเภอบางเลน 4 คน อำเภอดอนตูม 1 คน อำเภอที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ อำเภอเมืองนครปฐม 3 คน ส่วนกำแพงแสน นครชัยศรี บางเลน สามพราน มีผู้เสียชีวิตอำเภอละ 1 คน ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถมอเตอร์ไซต์ นอกจากนี้อำเภอที่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต ได้แก่ อำเภอพุทธมณฑล

           รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการตั้งจุดตรวจ จุดกสัด และจุดอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ทำให้การจราจรมีความคล่องตัว ถึงแม้ว่าจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตในปีนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลครั้งต่อไปจะต้องช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายในเรื่องการใช้หมวกนิรภัยและเรื่องวินัยจราจรให้เพิ่มมากขึ้น พร้อมเน้นนโยบายการตั้งจุดตรวจอย่างน้อยหนึ่งตำบลหนึ่งจุดจุดตรวจ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,210,457
 • ไอพีของคุณ54.224.89.34
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon