นครปฐม เกษตรกรชาวกำแพงแสนเพาะเห็ดอินทรีย์ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ สู้ภัยแล้ง

             เกษตรกรชาวกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยโดยการเพาะเห็ดอินทรีย์ ตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร สร้างรายได้ สร้างอาชีพ สู้ภัยแล้ง

             นายจตุพร เติมคุณานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นำลูกบ้าน 65 ครัวเรือน เข้าร่วมโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชน ตามมาตรการที่ 4 ของรัฐบาล ด้วยการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด 5 โรง ตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร สร้างรายได้ สร้างอาชีพ สู้ภัยแล้ง โดยมีนายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้นางอุไรวรรณ ทองบัวศิริไล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร คอยติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 537,965 บาท มาทำโรงเรือนเพาะเห็ดนางรมฮังการี และเห็นนางฟ้าภูฏาน จำนวน 5 โรง ที่บ้านของนายชลวิทย์ ชินฐิติโรจน์ ประธานกลุ่ม หมู่ 5 ตำบลกำแพงแสน เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเพาะเห็ด และยังเป็นสถานที่ผลิตก้อนเชื้อเห็ดนานาชนิดอีกด้วย

              นายชลวิทย์ กล่าวว่า โครงการนี้เกิดจากผลกระทบจากภัยแล้ง ทำให้น้ำเพื่อใช้ทางการเกษตรไม่เพียงพอ จึงได้มีการร่วมกันคิดที่จะพัฒนาอาชีพเสริมในภาคการเกษตรขึ้น จึงได้ข้อสรุปในการผลิตเห็ดอินทรีย์ เนื่องจากเป็นพืชใช้น้ำน้อยตามที่รัฐบาลแนะนำ อีกทั้งยังเป็นวิสาหกิจชุมชนอยู่แล้ว และมีความพร้อมของเรื่องสถานที่ นอกจากนี้เห็ดยังเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการ จึงรวมกลุ่มเข้าโครงการกว่า 65 ครัวเรือน ในตำบลทั้ง 12 หมู่บ้าน มาช่วยกันดำเนินโครงการ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร และคนในชุมชนสามารถสร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จนไม่สามารถปลูกข้าวได้ จึงได้มาร่วมโครงการผลิตเห็ดอินทรีย์ สร้างรายได้ และนำไปต่อยอดไปพัฒนาเป็นอาชีพเสริมในแต่ละครอบครัวต่อไป

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,210,483
 • ไอพีของคุณ54.224.89.34
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon