จังหวัดนครปฐม ต้อนรับคณะเยาวชนปั่นจักรยานกตัญญูฯ

              จังหวัดนครปฐม ต้อนรับคณะเยาวชนปั่นจักรยานกตัญญู รักพ่อแม่ รักษ์ฟ้า รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน ซึ่งเดินทางมาดำเนินกิจกรรมตามรอยพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

              วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ คณะเยาวชนปั่นจักรยานกตัญญู รักพ่อแม่ รักษ์ฟ้า รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นคณะเยาวชนไทยจำนวนหนึ่งที่ใช้ช่วงเวลาปิดภาคเรียนเดือนเมษายนของทุกปี 2559-2561 ปั่นจักรยานไปยังทุกจังหวัดของประเทศไทยเพื่อดำเนินกิจกรรมตามรอยพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการพระราชดำริต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจ กระบวนการ วิธีการทรงงานของพระองค์ โอกาสนี้คณะเยาวชนได้นำกล้าไม้จากมูลนิธิชัยพัฒนา อันถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก ความเมตตาในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงงานหนักเพื่อทวยราษฎร์ตลอดมาไปปลูก ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด สถานศึกษา และโครงการพระราชดำริ เพื่อเป็นศูนย์รวมความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที เป็นศูนย์กลางในการแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

             ทั้งนี้คณะเยาวชนฯ ได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมมอบต้นพะยอม ให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และนำไปปลูกที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสร้างพื้นที่สีเขียวให้แก่หน่วยงานราชการ หลังจากนั้นคณะเยาวชนฯ จะเดินทางไปพักที่วัดขนอนหนังใหญ่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และจะเดินทางไปดำเนินกิจกรรมที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรีต่อไป

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,210,509
 • ไอพีของคุณ54.224.89.34
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon