อบต.วัดละมุดสืบสานงานบุญประเพณี 123 ปี อัฏฐมีบูชา หนึ่งเดียวในภาคกลาง

              จังหวัดนครปฐมจัดงานบุญประเพณี วันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง หรือวันอัฏฐมีบูชา ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี สืบทอดติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 123 ปี และมีเพียงหนึ่งเดียวในภาคกลาง

              วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ที่วัดใหม่สุคนธาราม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอนครชียศรี เจ้าอาวาสวัดสำโรง ประธานฝ่ายสงฆ์ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2559 ซึ่งตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 6 เกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันวิสาขบูชา ชาวตำบลวัดละมุดจึงได้ถือเป็นประเพณีสืบทอดติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา 123 ปี จนกลายเป็นงานบุญประเพณีประจำท้องถิ่น และมีหนึ่งเดียวในภาคกลาง เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอนครชัยศรี ที่ยังคงน้อมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และยึดมั่นในพระพุทธศาสนาให้ สืบทอดอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบต่อไป

            สำหรับกิจกรรมภายในงานประเพณีวันอัฏฐมีบูชา ประกอบด้วย พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา ประกอบด้วย การแสดงพระธรรมเทศนา การถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ การเวียนเทียนเป็นพุทธบูชา การจัดขบวนเหตุการณ์สมมุติพระพุทธเจ้าปางประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขบวนคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา ขบวนคติธรรม นรกภูมิ ขบวนพุ่มผ้าป่า จากนั้น ขบวนสมมุติเหตุการณ์พิธีอัญเชิญพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง นำโดยคณะสงฆ์ จำนวน 500 รูป พร้อมด้วยคณะพราหมณ์ เทวดา นางฟ้า พระสาวกและสาธุชน เวียนทักษิณาวัตรรอบมณฑลพิธีจำลอง 3 รอบ แล้วอัญเชิญประดิษฐานเหนือจิตกาธาน เพื่อประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  

               นอกจากนี้ยังมีการแสดงถ่ายทอดพุทธประวัติ ประกอบแสง สี เสียง การเทศน์มหาชาติ การบรรยายธรรม การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ แข่งขันสวดมนต์หมู่ ประกวดวาดภาพ การแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดนครปฐม การแสดงพื้นบ้าน การสาธิตศิลปะการแทงหยวก สาธิตการทำพลุ – ตะไล ต่อด้วยการแสดงของคนในคนในชุมชน และและการแข่งขันตะไลลอดบ่วงอีกด้วย

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,534,092
 • ไอพีของคุณ52.91.221.160
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon