นครปฐม เปิดโครงการ พัฒนากายใจ สังคมสู่ความเป็นสุภาพบุรุษอาชีวศึกษา

            จังหวัดนครปฐมเปิดโครงการ พัฒนากายใจ สังคม สู่ความเป็นสุภาพบุรุษอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม

            วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ที่กรมการสัตว์ทหารบก ค่ายทองฑีฆายุ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนากายใจ สังคม สู่ความเป็นสุภาพบุรุษอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม  ให้รู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง รวมทั้งสร้างพื้นที่และโอกาสของนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในการพัฒนาตนเองได้อย่างทัดเทียมผู้อื่น

            นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหากำลังแรงงานขาดแคลนในระดับเทคนิคที่มีความชำนาญการในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา เพื่อออกมาเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศที่เข้าสู่การประกอบอาชีพในภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งยังมีความต้องการกำลังบุคลากรดังกล่าวจำนวนมาก ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งความต้องการแรงงานที่มีความรู้ด้านเทคนิคของประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน

             ทั้งนี้ปัญหาสำคัญในการผลิตกำลังคนด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาในปัจจุบันที่สำคัญที่สุด คือ ภาพลักษณ์ของนักศึกษาในสถาบันด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาที่มีการทะเลาะวิวาทกันบ่อยครั้ง ดังที่พบเห็นจากสื่อต่างๆ โดยเฉพาะกับนักศึกษาต่างสถาบันจนเกิดบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจำนวนไม่น้อย และมีบางส่วนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทแต่อย่างใด ซึ่งปัญหาดังกล่าวสร้างความหนักใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองที่จะส่งลูกหลานเข้าเรียนในสถาบันที่เปิดการเรียนการสอนด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา โดยสาเหตุของปัญหาการทะเลาะวิวาทอาจเกิดจากตัวของวัยรุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านฮอร์โมนทำให้มีความต้องการแสวงหาความตื่นเต้น ตลอดจนความรุนแรงจึงมักหุนหันพลันแล่น และขาดความยับยั้งชั่งใจ และมักจะพบว่าปัญหาเรื่องครอบครัวแตกแยก การขาดการอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด รวมทั้งโครงการสร้างการศึกษาที่มีการสร้างค่านิยมผิดๆ ว่าเด็กอาชีวเป็นเด็กที่ไม่สามารถเรียนสายสามัญได้ เด็กเรียนไม่ดี เด็กเกเร ทั้งที่จริงเด็กเหล่านี้จำนวนมากเป็นเด็กเรียนดีมีความคิดสร้างสรรค์ ตั้งใจและมุ่งมั่นเรียนในสายอาชีพ

             สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครนครปฐม และวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม จำนวน 60 คน โดยมีกิจกรรมการอบรมหลักสูตรพัฒนา กาย ใจ สังคม  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีวิทยากรจากกรมการสัตว์ทหารบก ค่ายทองฑีฆายุ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม จัดหางานจังหวัดนครปฐม และพระอาจารย์ประภาส พระธรรมฑูตยจังหวัดนครปฐม วัดห้วยจระเข้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้อีกด้วย

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,469,689
 • ไอพีของคุณ107.23.176.162
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon