นครปฐม มอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านนราภิรมย์

           จังหวัดนครปฐม มอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางด้านการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

           วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ที่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านนราภิรมย์ ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยพลตำรวจตรีประเสริฐ พัฒนาดี ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ตัวแทนบริษัททีโอเอเพ้น (ประเทศไทย) จำกัด และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีบูรณะ รุ่น 19/21 ร่วมมอบทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน  อุปกรณ์กีฬา และสีทาอาคารเรียน แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนราภิรมย์ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางด้านการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสำนึกรักบ้านเกิดโดยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนราภิรมย์

            นางสาวอุไร ชมมะลิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนราภิรมย์ กล่าวว่า โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ก่อตั้งเมือวันที่ 25 ตุลาคม 2482 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีข้าราชการครู 6 คน ลูกจ้าง 2 คน นักการภารโรง 1 คน นักเรียน 86 คน ในด้านจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนโดยใช้การสอนทางไกลผ่านระบบดาวเทียมจากโรงเรียนไกลกังวล ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนี้โรงเรียนบ้านนราภิรมย์มีผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ได้คะแนนสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา และมีนักเรียน 1 คน สอบได้คะแนนเต็ม 100 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อีกด้วย

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,469,761
 • ไอพีของคุณ107.23.176.162
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon