นครปฐม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี

           ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม พร้อมใจสวมเสื้อสีเหลือง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

           วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม โดยพร้อมใจกันแต่งกายชุดสีเหลืองร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 70 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

            ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ประกอบพิธีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ที่ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ โดยมีพระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะสงฆ์ สามเณร นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเป็นจำนวนมาก

           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 รัฐบาลไทยและพสกนิกรจึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม จัดงานพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร หรือรัฐพิธีฉัตรมงคล เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" และทรงดำเนินพระราชกรณียกิจครองแผ่นดินด้วยความเป็นธรรม ทรงนำความเรียบร้อย ร่มเย็น มาสู่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วถึง ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ สู้ทรงลำบากตรากตรำ เสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนทั่วทุกถิ่น แม้ในแดนทุนทุรกันดารเพื่อทรงแนะนำส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ในรูปโครงการตามพระราชดำริ โครงการตามพระราชประสงค์ อันเป็นการให้การศึกษา แก้ความยากจน และป้องกันรักษาโรคภัยไข้เจ็บพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ช่วยเหลือในกิจการต่างๆ เป็นจำนวนมาก  ซึ่งพสกนิกรชาวไทยต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,469,751
 • ไอพีของคุณ107.23.176.162
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon