จ.นครปฐม เชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ปี 2560

       นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่นและสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในอาเซียนและติมอร์-เลสเต รวม 11 ประเทศ รวมทั้งเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงปรีชาและทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษา โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559

     สำหรับคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับรางวัล เป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ สร้างแรงบันดาลใจให้ศิษย์ก้าวหน้าสู่ความสำเร็จในชีวิต อุตสาหะ ทุ่มเทในการทำภารกิจความเป็นครูมาโดยตลอด จนมีศิษย์ที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายอาชีพกล่าวยกย่องถึงคุณงามความดี เป็นครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา ทั้งในแง่การเป็นแบบอย่างทางจริยธรรมของเพื่อนครู ค้นคว้าพัฒนาการสอนจนมีความแตกฉานทั้งในเนื้อหาและการสอน ในด้านรางวัล ผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อจะต้องเป็นครูผู้ทุ่มเทปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษา

       โดยครูผู้มีคะแนนสูงสุดจะได้รับ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ประกอบด้วย เหรียญทองรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และเงินจำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ จำนวน 1 รางวัล ครูผู้มีคะแนนลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3 จากการตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับ “รางวัลคุณากร” ประกอบด้วย เหรียญเงินรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร ครูผู้มีคะแนนลำดับที่ 4 ถึงลำดับที่ 20 จากการตัดสินของคณะกรรมการส่วนกลางจะได้รับ “รางวัลครูยิ่งคุณ” ประกอบด้วย เหรียญทองแดงรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร และครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัดและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการจะได้รับ “รางวัลครูขวัญศิษย์” ประกอบด้วย เข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร

        ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จึงขอเชิญชวนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคม มูลนิธิ องค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า เสนอชื่อครูสมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดนครปฐมครั้งที่ 2 ปี 2560 ตามประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์ www.pmca.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในเวลาราชการ โทร. 034-306519 โทรสาร 034-306519  หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม วงเล็บมุมซอง (รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี) ติดรูปถ่ายในแบบเสนอชื่อ ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ส่งตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2559

...........................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,406,998
 • ไอพีของคุณ54.226.25.74
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon