การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 (กศจ.นครปฐม)

 

 

          นายอธิวัฒน์   พันธ์ประชา  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  แจ้งว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมจะดำเนินการสอบแข่งขัน  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 โดยสอบข้อเขียนภาค ก. และภาค ข. ในวันที่ 17-18 กันยายน 2559 และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 กันยายน 2559  โดยมีผู้เข้าสอบแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 4,339  คน  แบ่งเป็น 13 วิชาเอก  โดยใช้สถานที่ดำเนินการสอบ 3 แห่งคือ

1.โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย    จำนวน  2,358 คน ประกอบด้วยวิชาเอก สังคมศึกษา   ดนตรีสากล และภาษาอังกฤษ

2.โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม  จำนวน  785  คน  ประกอบด้วยวิชา คณิตศาสตร์  ภาษาไทย   เคมี   และแนะแนว

3.โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  จำนวน  1,196  คน  ประกอบด้วยวิชา วิทยาศาสตร์   อุตสาหกรรมศิลป์    ดนตรีไทย  ภาษาฝรั่งเศส  ศิลปะ และฟิสิกส์  

            4.  โดยผู้เข้าสอบจะต้องรับการตรวจค้นทุกคน  ด้วยเครื่องสแกนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ  ณ ประตูทางเข้าโรงเรียนที่เป็นสนามสอบซึ่งอนุญาตเข้าสนามสอบได้เฉพาะผู้เข้าสอบเท่านั้น   และจะอนุญาตออกจากบริเวณสนามสอบได้เมื่อสิ้นสุดการสอบในแต่ละวัน   สำหรับญาติหรือผู้ปกครอง ไม่อนุญาตให้เข้ามาในบริเวณสนามสอบโดยเด็ดขาดญาติหรือผู้ปกครองสามารถรอรับได้ในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม  วัดห้วยจระเข้  หรือสถานที่อื่นๆ ที่ใกล้เคียงกับสนามสอบ ตามอัธยาศัย

                        ประชาชนทั่วไปควรหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณโดยรอบสนามสอบ  ณ วันที่ 17-19 กันยายน 2559 ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนชาวจังหวัดนครปฐม ในฐานะเจ้าบ้านช่วยอำนวยความสะดวกและดูแล  ผู้เข้าสอบครูผู้ช่วยฯและผู้ติดตามซึ่งเดินทางมาจากทั่วประเทศจำนวนมาก     คาดว่าจะเข้ามาพักในจังหวัดนครปฐม อย่างน้อยเป็นเวลา 5 วันทั้งก่อนและหลังสอบเสร็จ

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,748
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon