ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

      นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า มหาเถรสมาคม ได้มีมติ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบให้เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จัดโครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

     ทั้งนี้คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธี และมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง NBT ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 16.00-17.00 น. ณ วัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

      ในการนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย , เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พระเถระชั้นผู้ใหญ่ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม และผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เข้าถวายสักการะ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โอกาสนี้ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานฝ่ายฆราวาส เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จากนั้น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฯ และนำเจริญจิตภาวนา ในลำดับต่อไป

...........................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,683,646
 • ไอพีของคุณ54.226.4.91
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon