จังหวัดนครปฐม ประกาศสืบหามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

      นางสรัญญา สวัสดิ์กนก หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐมได้รับประสานจากสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จังหวัดนนทบุรี ว่าได้รับอุปการะเด็กชายมาดี เกิดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 แรกรับอายุ 4 เดือน เนื่องจากมารดาทอดทิ้งเด็กหลังคลอด ไว้ที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จากเอกสารระบุว่ามีมารดาเด็กชื่อนายวินแต้ สัญชาติเมียนมาร์ มารดาเด็กชื่อนางพิววิน สัญชาติเมียนมาร์ ที่อยู่ขณะจัดทำทะเบียนประวัติเลขที่ 70/9 หมู่ที่ 9 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จึงประกาศตามหาบิดามารดาของเด็ก หากผู้ใดเป็นมารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก โปรดนำหลักฐานสูติบัตรเด็ก บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ไปติดต่อที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 034 272 125 - 6 หรือสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เลขที่ 78/34 หมู่ที่ 1 ถนนภูมิเวท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หมายเลขโทรศัพท์ 02 584 7253 ในวันเวลาราชการด่วน

.................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,696,511
 • ไอพีของคุณ3.208.22.127
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon